Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

CHARITATIVNÍ SPORTOVNÍ HOBBY ZÁVODY

INFORMACE PRO SPONZORY 2020

 

Vítejte na stránce charitativni-hobby-zavody.wbs.cz v sekci 

INFORMACE PRO SPONZORY 2020

Staňte se partnerem, sponzorem charitativních sportovních hobby závodů, jde o jedinečné spojení jezdeckého a dětského dne, kde si na své přijdou jak jezdci, děti, tak i pejskaři :) 

Výtěžek z celé akce jde každoročně na organizaci "Podané ruce".

image

 

Proč podporovat tuto akci?

Charitativní akce napomáhají organizaci "podané ruce" Canisterapie

"Canisterapeutické týmy spolku Podané ruce pracují v sociálních zařízeních typu domov důchodců, dětský domov, ústav sociální péče, speciální škola, speciální mateřská škola a další. Klientelu tvoří tedy děti, ať již zdravé nebo mentálně či tělesně postižené, staří lidé, nemocní či postižení lidé. I když se canisterapie řadí k dobrovolným činnostem a není zakotvena v sociálním ani jiném zákoně, její účinnost je nezanedbatelná a výsledky jsou mnohdy až překvapivé. Všichni víme, že nejde o žádné zázračné jevy, ale o důslednou a trpělivou práci celého canisterapeutického týmu a personálu zařízení. Význam canisterapie je velký, což si uvědomuje vedení dalších a dalších sociálních zařízení, které se na nás obracejí s žádostí o canisterapeutické týmy.

 

Poslání a cíl organizace

Rozvoj citových schopností

 1. hlazení psa, mazlení se s ním, tj. uspokojování potřeby něžnosti

 2. povídání klienta s terapeutem, při němž zjišťuje, že i pes může být smutný, veselý, nemocný a pokud se o něj bude dobře starat a bude ho mít rád, bude mu pes dobrým kamarádem

 3. terapeut se snaží navázat komunikaci klienta se psem, aby snížil jeho nesmělost a uzavřenost a podpořil spontánnost projevu ve vztahu k jiným osobám¨

 4. v případě použití malého psa se rozvíjí u zejména u dítěte ochranitelské a pečovatelské postoje, použije-li se velký pes, dítě získá pocit bezpečí

 5. při poznávání nových věcí ve společnosti zvířete, dochází k odbourávání neopodstatněného strachu a odvedení pozornosti od vlastních potíží klienta

 6. při použití skupinové terapie má klient ve „svém“ psovi spojence pro zvládnutí komunikace a chování v kolektivu

 

Rozvoj rozumových schopností

 1. dítě získává zájem o určité aktivity prostřednictvím cílené hry a plněním úkolů, čímž se zvyšuje doba soustředění na danou činnost

 2. pozorování chování psa a jeho stavby těla se rozvíjí u dítěte pozorovací schopnosti i správné návyky chování ke zvířatům i lidem

 3. prostřednictvím různých pomůcek a zadáváním úkolů klienta psovi se zlepšují komunikační dovednosti, rozšiřuje se slovní zásoba a vyjadřovací schopnosti

 4. krmení psa či jiné situace, kdy je potřeba psa nevyrušovat, se využívají k nácviku sebeovládání

 5. pro autisty je srozumitelný kontakt se zvířetem, které komunikuje jednoduše a jednoznačně a proto zde pes plní roli prostředníka v komunikaci s lidmi
   

Rozvoj pohybových schopností

Formou různých společných her se zvyšuje u klientů motivace k pohybu i jejich pohybové schopnosti, rozvíjí se hrubá i jemná motorika, ve společnosti psa se klienti učí vhodně relaxovat

Více zde: http://podane-ruce-canisterapie.webnode.cz/poslani-a-cil/

 

Partnerům NABÍZÍME:

Umístění loga na plakát, na naše Webové stránky a stránky FB, dále nabízíme umístění banneru přímo na kolbišti v den akce, vyhlašování moderátorem několikrát za den po celou dobu konání akce, distribuce reklamního materiálu na akci, prodejní stánek na akci. Lze se domluvit na jakémkoliv přání, bude-li to v našich silách vždy rádi vyhovíme. Darovací smlouva pro odečet z daní samozřejmostí. 

 

Sponzorům NABÍZÍME:

Umístění loga sponzora na naše Webové stránky a stránky FB, dále nabízíme umístění banneru přímo na kolbišti v den akce, vyhlašování všech sponzorů moderátorem několikrát po celou dobu konání akce, distribuce reklamního materiálu na akci. Lze se domluvit na jakémkoliv přání sponzora, bude-li to v našich silách vždy rádi vyhovíme. Darovací smlouva pro odečet z daní samozřejmostí.

Po domluvě možnost umístění pojizdného stánku přímo na místě v den konání akce.

Všem našim stávajícím sponzorům i těm co se nás rozhodnou podpořit v budoucnu mnohokrát děkujeme za podporu této akce.

PODANÉ RUCE SE VŽDY ÚČASTNÍ NAŠÍ AKCE :)

 

Chtěl bych se také stát sponzorem nebo jakkoliv přispět na charitativní akci co mám pro to udělat?

Stačí nás kontaktovat kdykoliv. Vždy po ukončení akce se začíná plánovat další ročník, tedy již nyní plánuji desátý ročník a jsme vděční za jakoukoliv podporu naší dobročinné akce, 10.ročník se bude konat jako dvoudenní zatím orientačně 20.-21.7.2020

na emailu: Lindadolezelova@seznam.cz

nebo na tel: Doleželová Linda 776 703 566

 


 

 

 

TOPlist